maunder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

maunder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm maunder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của maunder.

Từ điển Anh Việt

  • maunder

    /'mɔ:ndə/

    * nội động từ

    nói năng lung tung, nói năng không đâu vào đâu

    hành động uể oải, đi lại uể oải

Từ điển Anh Anh - Wordnet