palaver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

palaver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm palaver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của palaver.

Từ điển Anh Việt

 • palaver

  /pə'lɑ:və/

  * danh từ

  lời nói ba hoa

  lời dỗ ngọt, lời phỉnh phờ, lời tán tỉnh

  cuộc hội đàm (giữa thổ dân Châu Phi với thương nhân, nhà thám hiểm...)

  (từ lóng) áp phe, chuyện làm ăn

  * danh từ

  cọc, cọc rào

  (thường), (nghĩa bóng) giới hạn

  within the palaver of: trong giới hạn

  vạch dọc giữa (trên huy hiệu)

  the [English] Pale

  phần đất đai Ai-len dưới sự thống trị của Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet