coax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coax.

Từ điển Anh Việt

 • coax

  /kouks/

  * động từ

  dỗ, dỗ ngọt, nói ngọt, vỗ về, tán tỉnh

  to coax a child to take his medicine: dỗ đứa trẻ uống thuốc

  to coax something out of somebody: dỗ ngọt được của ai cái gì, tán tỉnh được cái gì của ai

  to coax somebody into doing something: tán ai làm gì

  to coax fire to light: cời lửa cho cháy

  to coax key into lock: lựa khoá vào ổ

 • coax

  (Tech) đồng trục; khuyến khích (đ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coax

  * kỹ thuật

  cáp đồng tâm

  cáp đồng trục

  đường dây đồng tâm

  đường dây đồng trục

  đường truyền đồng tâm

  đường truyền đồng trục

Từ điển Anh Anh - Wordnet