mutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mutter.

Từ điển Anh Việt

 • mutter

  /'mʌtə/

  * danh từ

  sự thì thầm; tiếng thì thầm

  sự lẩm bẩm, sự càu nhàu; tiếng lẩm bẩm, tiếng càu nhàu

  * động từ

  nói khẽ, nói thầm

  nói lẩm bẩm, cằn nhằn; càu nhàu

Từ điển Anh Anh - Wordnet