muttering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

muttering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm muttering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của muttering.

Từ điển Anh Việt

  • muttering

    * danh từ

    xem utter

Từ điển Anh Anh - Wordnet