chattering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chattering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chattering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chattering.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chattering

  * kỹ thuật

  nói chuyện

  tán gẫu

  tiếng lách cách

  toán & tin:

  tán chuyện

Từ điển Anh Anh - Wordnet