chatter motion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chatter motion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chatter motion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chatter motion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chatter motion

    * kỹ thuật

    chuyển động rung