jaws nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaws nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaws giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaws.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jaws

  * kỹ thuật

  vấu cặp

  cơ khí & công trình:

  họng kẹp

  khe kẹp