jawbone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jawbone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jawbone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jawbone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jawbone

  * kinh tế

  sự mua chịu

  sự tin cậy (về tiền bạc)

  sự vay tiền

  tiền vay được

  vay tiền

Từ điển Anh Anh - Wordnet