jaw puller nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw puller nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw puller giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw puller.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw puller

    * kinh tế

    máy móc xương hàm