jaw trash-crasher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw trash-crasher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw trash-crasher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw trash-crasher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • jaw trash-crasher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy nghiền rác kiểu nhai