jaw-bone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw-bone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw-bone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw-bone.

Từ điển Anh Việt

 • jaw-bone

  /'dʤɔ:boun/

  * danh từ

  xương hàm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jaw-bone

  * kinh tế

  xương hàm