jaw crusher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw crusher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw crusher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw crusher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • jaw crusher

  * kỹ thuật

  máy nghiền kẹp hàm

  máy nghiền kiểu hàm nhai

  máy nghiền nhai

  vật lý:

  hàm nghiền (điều chế)