jawline nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jawline nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jawline giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jawline.

Từ điển Anh Việt

  • jawline

    * danh từ

    đường viền của hàm dưới