jawbreaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jawbreaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jawbreaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jawbreaker.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • jawbreaker

    a large round hard candy

    a word that is hard to pronounce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).