jaw-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

jaw-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm jaw-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của jaw-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • jaw-breaker

    /'dʤɔ:,breikə/

    * danh từ

    (thông tục) từ khó đọc, từ khó phát âm