chew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chew.

Từ điển Anh Việt

 • chew

  /tʃu:/

  * danh từ

  sự nhai

  to have a chew at something: nhai vật gì

  sự nhai thuốc lá; mồi thuốc lá (để) nhai

  * động từ

  nhai

  ngẫm nghĩ, nghiền ngẫm nghĩ tới nghĩ lui

  to chew upon (over) something: ngẫm nghĩ cái gì

  to bite off more than one can chew

  (xem) bite

  to chew the cud

  (xem) cud

  to chew the rag (the fat)

  (từ lóng) lải nhải ca cẩm, làu nhàu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nói chuyện phiếm, tán dóc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • chew

  a wad of something chewable as tobacco

  Synonyms: chaw, cud, quid, plug, wad

  biting and grinding food in your mouth so it becomes soft enough to swallow

  Synonyms: chewing, mastication, manduction

  chew (food); to bite and grind with the teeth

  He jawed his bubble gum

  Chew your food and don't swallow it!

  The cows were masticating the grass

  Synonyms: masticate, manducate, jaw