quid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

quid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm quid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của quid.

Từ điển Anh Việt

 • quid

  /kwid/

  * danh từ

  viên thuốc lá, miếng thuốc lá (để nhai)

  (từ lóng) (số nhiều không đổi) đồng bảng Anh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • quid

  * kinh tế

  một bảng Anh

  đồng bảng Anh

Từ điển Anh Anh - Wordnet