nagger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nagger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nagger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nagger.

Từ điển Anh Việt

  • nagger

    /'nægə/

    * danh từ

    người hay mè nheo, người hay rầy la

Từ điển Anh Anh - Wordnet