gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravel.

Từ điển Anh Việt

 • gravel

  /'grævəl/

  * danh từ

  sỏi

  fine gravel: sỏi mịn

  coarse gravel: sỏi thô

  cát chứa vàng ((cũng) auriferous gravel)

  (y học) bệnh sỏi thận

  to suffer from gravel: (y học) bị bệnh sỏi thận

  * ngoại động từ

  rải sỏi

  to gravel a path: rải sỏi một lối đi

  làm bối rối, làm lúng túng, làm cho không biết nói thế nào

  to be gravelled: lúng túng biết nói thế nào

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gravel

  * kỹ thuật

  cát chứa vàng

  cuộn

  đá dăm

  đá vụn

  dăm

  rải sỏi

  cơ khí & công trình:

  cuội sỏi

  xây dựng:

  rải cuội

  hóa học & vật liệu:

  sỏi

  y học:

  sỏi, sạn (sỏi nhỏ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet