flummox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flummox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flummox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flummox.

Từ điển Anh Việt

  • flummox

    /flummox/

    * ngoại động từ

    (từ lóng) làm bối rối, làm lúng túng

Từ điển Anh Anh - Wordnet