baffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baffle.

Từ điển Anh Việt

 • baffle

  /'bæfl/

  * danh từ

  sự cản trở, sự trở ngại

  (kỹ thuật) màng ngăn, vách ngăn

  (kỹ thuật) cái báp, van đổi hướng

  * ngoại động từ

  làm trở ngại

  làm hỏng, làm thất bại

  to baffle a plan: làm thất bại một kế hoạch

  làm sai lạc, làm rối, làm lạc hướng

  baffling winds: gió đổi hướng luôn luôn

 • baffle

  (Tech) ván ngăn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • baffle

  * kỹ thuật

  bộ làm lệch

  bộ tiêu âm

  bức chắn

  làm đổi hướng

  ngăn

  ngưỡng hắt nước

  màn chắn cộng hưởng

  màng ngăn

  tấm chắn

  tấm chắn gió

  tấm ngăn

  tường ngăn

  vách ngăn

  van điều tiết

  van đổi hướng

  xây dựng:

  bộ cản âm

  bộ chuyển hướng

  bừng

  rào ngăn, tấm chắn

  thiết bị tiêu năng

  y học:

  lá sách

  điện tử & viễn thông:

  ngưỡng phân dòng

  cơ khí & công trình:

  mố giảm sức

  vách chắn gió

  điện lạnh:

  vách cách âm

Từ điển Anh Anh - Wordnet