queer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

queer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm queer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của queer.

Từ điển Anh Việt

 • queer

  /kwiə/

  * tính từ

  lạ lùng, kỳ quặc

  khả nghi, đáng ngờ

  there's something queer about him: hắn ta có vẻ khả nghi

  khó ở, khó chịu, chóng mặt

  to feel queer: cảm thấy khó chịu

  to be queer: (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bị ốm

  (từ lóng) say rượu

  giả (tiền)

  queer money: tiền giả

  tình dục đồng giới

  to be in Queen street

  (từ lóng) mắc nợ; gặp lúc khó khăn; gặp việc rầy rà

  * danh từ

  người tình dục đồng giới

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tiền giả

  * ngoại động từ

  (từ lóng) làm hại, làm hỏng

  to queer someone's plan: làm hỏng kế hoạch của ai

  to queer the pitch for somebody: chơi xỏ ai; phỗng tay trên ai

  làm cho cảm thấy khó chịu

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đẩy vào một tình thế lúng túng bất lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet