scupper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scupper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scupper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scupper.

Từ điển Anh Việt

 • scupper

  /'skʌpə/

  * danh từ

  lỗ thông nước (ở mạn tàu)

  * ngoại động từ

  (từ lóng) đột kích và tàn sát

  bắn chìm, nhận chìm, đánh đắm; khử

Từ điển Anh Anh - Wordnet