ambush nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ambush nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ambush giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ambush.

Từ điển Anh Việt

 • ambush

  /'æmbuʃ/

  * danh từ

  cuộc phục kích, cuộc mai phục

  quân phục kích, quân mai phục

  nơi phục kích, nơi mai phục

  sự nằm rình, sự nằm chờ

  to fall into an ambush: rơi vào một trận địa phục kích

  to lay (make) an ambush: bố trí một cuộc phục kích

  to lie (hide) in ambush for: phục kích, mai phục, nằm phục kích

  * động từ

  phục kích, chận đánh, mai phục, bố trí quân phục kích

  nằm rình, nằm chờ

Từ điển Anh Anh - Wordnet