bedevil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bedevil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bedevil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bedevil.

Từ điển Anh Việt

  • bedevil

    /bi'devl/

    * ngoại động từ

    hành hạ, làm điêu đứng,áo ngủ (của nữ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet