fuddle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fuddle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fuddle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fuddle.

Từ điển Anh Việt

 • fuddle

  /'fʌdl/

  * danh từ

  sự quá chén, sự say rượu

  to be on the fuddle: say

  sự hoang mang, sự bối rối

  * ngoại động từ

  làm say

  in a fuddled state: say rượu

  làm hoang mang, làm bối rối

  * nội động từ

  uống luý tuý, uống quá chén; say

Từ điển Anh Anh - Wordnet