raging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raging.

Từ điển Anh Việt

 • raging

  /'reidʤiɳ/

  * danh từ

  cơn giận dữ

  cơn dữ dội (của biển, của gió, của bệnh)

  * tính từ

  giận dữ, giận điên lên

  to be in a raging temper: nổi cơn giận dữ

  dữ dội, mảnh liệt, cuồng nhiệt

  raging fever: cơn sốt dữ dội

  raging headache: cơn nhức đầu dữ dội

Từ điển Anh Anh - Wordnet