tag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag.

Từ điển Anh Việt

 • tag

  /tæ/

  * danh từ

  sắt bịt đầu (dây giày...)

  mép khuy giày ủng

  thẻ ghi tên và địa chỉ (buộc vào va li...)

  price tag: thẻ ghi giá tiền

  mảnh (vải, giấy, da...) buộc lòng thòng

  đầu (cái) đuôi (thú vật)

  túm lông (trên lưng cừu)

  (sân khấu) lời nói bế mạc

  (nghĩa bóng) câu nói lặp đi lặp lại; câu nói sáo

  old tag: ngạn ngữ, tục ngữ

  đoạn điệp (của bài hát), câu điệp (của bài thơ); vài hát nhai đi nhai lại

  trò chơi đuổi bắt (của trẻ em)

  * ngoại động từ

  bịt đầu (dây giày...)

  buộc thẻ ghi địa chỉ vào

  buộc, khâu, đính

  to tag together: buộc vào (khâu vào, đính vào) với nhau

  to tag something [on] to something: buộc nối vật này vào vật khác

  chạm phải, bắt (trong trò chơi đuổi bắt)

  tìm vần, trau chuốt (bài thơ)

  thêm lời nói bế mạc (sau buổi diễn)

  * nội động từ

  (+ after) theo lẽo đẽo, bám sát gót, theo như hình với bóng

  he tagged after his mother: nói cữ lẽo đẽo theo sau mẹ nó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tag

  * kinh tế

  dán nhãn

  gắn nhãn (vào hàng...)

  khẩu hiệu (quảng cáo)

  lời kết thúc quảng cáo

  nhãn (giá...)

  nhãn hiệu

  tấm thẻ

  * kỹ thuật

  bùn xỉ

  cán

  cặn

  chuôi

  cờ

  dán nhãn

  danh hiệu

  đầu cáp

  ghi nhãn

  làm nhãn

  nhãn

  nhận dạng

  nhãn hàng

  mảnh

  miếng

  phù hiệu

  thẻ

  xỉ

  toán & tin:

  báo hiệu bằng cờ

  báo hiệu bằng nhãn

  dán hiệu

  gắn thẻ

  ký tự nhận dạng

  tạo nhãn

  thẻ ghi nhãn

  xây dựng:

  bít đầu dây

  dấu (hiệu)

  ê te két

  cơ khí & công trình:

  chỗ kẹp (trên vật rèn)

  đầu bịt kim loại

  nhãn hiệu (máy)

  dệt may:

  vòng kéo

  vòng khuyết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tag

  a label written or printed on paper, cardboard, or plastic that is attached to something to indicate its owner, nature, price, etc.

  Synonyms: ticket

  a label associated with something for the purpose of identification

  semantic tags were attached in order to identify different meanings of the word

  a game in which one child chases the others; the one who is caught becomes the next chaser

  (sports) the act of touching a player in a game (which changes their status in the game)

  attach a tag or label to

  label these bottles

  Synonyms: label, mark

  touch a player while he is holding the ball

  provide with a name or nickname

  supply (blank verse or prose) with rhymes

  Similar:

  rag: a small piece of cloth or paper

  Synonyms: shred, tag end, tatter

  chase: go after with the intent to catch

  The policeman chased the mugger down the alley

  the dog chased the rabbit

  Synonyms: chase after, trail, tail, give chase, dog, go after, track