tag reader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tag reader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tag reader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tag reader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tag reader

  * kinh tế

  máy đọc nhãn (hiệu)

  máy đọc nhãn hiệu

  * kỹ thuật

  thiết bị đọc nhãn

  toán & tin:

  máy đọc nhãn