tagliatelle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagliatelle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagliatelle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagliatelle.

Từ điển Anh Việt

 • tagliatelle

  * danh từ

  món mì sợi ý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tagliatelle

  * kinh tế

  mì thanh ép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tagliatelle

  pasta cut in narrow ribbons