tagmeme nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagmeme nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagmeme giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagmeme.

Từ điển Anh Việt

  • tagmeme

    * danh từ

    (ngôn ngữ) pháp vị