tagetes patula nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tagetes patula nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tagetes patula giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tagetes patula.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tagetes patula

    Similar:

    french marigold: strong-scented bushy annual with orange or yellow flower heads marked with red; Mexico and Guatemala

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).