go over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

go over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm go over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của go over.

Từ điển Anh Việt

 • go over

  đi qua, vượt

  đổi (chính kiến); sang (đảng khác, hàng ngũ bên kia)

  xét từng chi tiết, kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng

  to go over an engine: kiểm tra máy, điều chỉnh máy

  tập dượt, ôn lại, xem lại

  to go over a lesson: ôn lại bài học

  sửa lại

  to go over a drawing: sửa lại một bức vẽ

  lật úp, bị đổ nhào (xe)

  (hoá học) biến thành, đổi thành, chuyển thành

Từ điển Anh Anh - Wordnet