gob nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gob nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gob giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gob.

Từ điển Anh Việt

 • gob

  /gɔb/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thuỷ thủ

  cục đờm

  (từ lóng) mồm

  * nội động từ

  khạc nhổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet