gobbler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobbler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobbler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobbler.

Từ điển Anh Việt

  • gobbler

    /'gɔblə/

    * danh từ

    gà sống tây

Từ điển Anh Anh - Wordnet