tom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tom.

Từ điển Anh Việt

 • tom

  /tɔm/

  * danh từ

  (viết tắt) của Thomas

  there was nobody but tom Dick and Harry!: chỉ toàn là những người vô giá trị!, chỉ toàn là những thằng cha căng chú kiết!

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tom

  (ethnic slur) offensive and derogatory name for a Black man who is abjectly servile and deferential to Whites

  Synonyms: Uncle Tom

  male cat

  Synonyms: tomcat

  Similar:

  turkey cock: male turkey

  Synonyms: gobbler, tom turkey