uncle tom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncle tom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncle tom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncle tom.

Từ điển Anh Việt

 • uncle tom

  * danh từ

  (Uncle Tom) chú Tôm (người da đen gắn bó với người da trắng và hăng hái làm hài lòng họ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • uncle tom

  a servile black character in a novel by Harriet Beecher Stowe

  Similar:

  tom: (ethnic slur) offensive and derogatory name for a Black man who is abjectly servile and deferential to Whites