uncle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncle.

Từ điển Anh Việt

 • uncle

  /'ʌɳkl/

  * danh từ

  chú; bác; cậu; dượng

  bác (tiếng xưng với người có tuổi)

  (thông tục) người có hiệu cầm đồ

  Uncle Sam

  chú Xam (Hoa kỳ)

  to talk like a Dutch uncle

  (xem) Dutch

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • uncle

  the brother of your father or mother; the husband of your aunt

  Antonyms: aunt

  a source of help and advice and encouragement

  he played uncle to lonely students