gobb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobb.

Từ điển Anh Việt

  • gobb

    * danh từ

    (kỹ thuật) thanh gỗ đệm