gobbet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobbet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobbet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobbet.

Từ điển Anh Việt

 • gobbet

  /'gɔbit/

  * danh từ

  đoạn văn làm đề thi (để dịch hoặc giải nghĩa trong các kỳ thi)

  (từ cổ,nghĩa cổ) miếng lớn (thịt...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gobbet

  a lump or chunk of raw meat