gobbledegook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobbledegook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobbledegook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobbledegook.

Từ điển Anh Việt

  • gobbledegook

    /'gɔbldi'gu:k/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lối văn cầu kỳ (dùng trong công văn...)