gobbledygook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobbledygook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobbledygook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobbledygook.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gobbledygook

    incomprehensible or pompous jargon of specialists

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).