gobbing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gobbing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gobbing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gobbing.

Từ điển Anh Việt

  • gobbing

    * danh từ

    đá lấp hố; sự lấp hố; sự lấp đất đá