mariner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mariner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mariner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mariner.

Từ điển Anh Việt

 • mariner

  /'mærinə/

  * danh từ

  thuỷ thủ

  master mariner

  thuyền trưởng tàu buôn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • mariner

  * kinh tế

  người đi biển

  thủy thủ

  thủy thủ biển

  thuyền viên

  * kỹ thuật

  nhà hàng hải

  thủy thủ

Từ điển Anh Anh - Wordnet