tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tar.

Từ điển Anh Việt

 • tar

  /tɑ:/

  * danh từ

  thuỷ thủ ((cũng) jakc tar)

  nhựa đường, hắc ín

  to cover with tar: rải nhựa; bôi hắc ín

  mineral tar: nhựa bitum, nhựa đường

  * ngoại động từ

  bôi hắc ín; rải nhựa

  to tar and feather someone: trừng phạt ai bằng cách bôi hắc ín rồi trét lông

  (nghĩa bóng) làm nhục

  to be tarred with the same brush (stick)

  có những khuyết điểm như nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tar

  * kỹ thuật

  nhựa

  nhựa đường

  nhựa than đá

  rải nhựa đường

  sơn hắc ín

  thân

  hóa học & vật liệu:

  hắc ín, nhựa đường

  hắc-ín

  cơ khí & công trình:

  nhựa hắc ín

  xây dựng:

  tầm nhựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet