tartu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tartu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tartu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tartu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tartu

    a city of southeastern Estonia that was a member of the Hanseatic League

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).