tarrock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarrock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarrock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarrock.

Từ điển Anh Việt

 • tarrock

  /'tærək/

  * danh từ

  (động vật học) mỏng biển con

  nhạn biển

  chim uria