tartane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tartane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tartane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tartane.

Từ điển Anh Việt

  • tartane

    xem tartan