tarsia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tarsia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tarsia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tarsia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tarsia

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bức tranh ghép gỗ